5 Eesti noorteühingud, mis muudavad Eesti paremaks kõigile

Noortekogud.ee ei ole enam saadaval. Külasta hoopis portaali enl.ee.

Noorteühingud muudavad ühiskonna paremaks paigaks kõigile

Eesti noored on ühed kõige aktiivsemad kogu Euroopas. Tublid ja tegusad Eesti noored on kohati isegi aktiivsemad kui täiskasvanud ja pühendavad kooli ajalt märkimisväärselt aega oluliste eesmärkide täitmiseks. Mitmed noorteühendused tegelevad keskkonna, loomade või muude sarnaste muredega ning aitavad seeläbi muuta ühiskonna kõigi jaoks paremaks.

Noorteühendused ei ole kasulikud mitte üksnes keskkonnale, vaid ka osalevate noorte jaoks. Ühenduses osalemine on hea lävepakk tulevikus töölesaamiseks, kuna see näitab aktiivsust, ettevõtlikust ja mitmeid muid häid isikuomadusi, mis tööandjale meeldida võivad.

Alljärgnevalt teeme kokkuvõtte 5 Eesti olulisest noorteühendusest, mis tegutsevad väga oluliste projektidega.

Tegusad Eesti Noored

Tegusad Eesti Noored (TEN) on noorteühendus, mida juhitakse täielikult noorte poolt. Ühendus tegeleb kodanikuhariduse pakkumisega ja on seotud tugevalt Euroopa noorteparlamendiga, olles selle ametlik Eesti katuseorganisatsioon.

MTÜ AUH

MTÜ AUH on üks tänuväärsemaid noorteühendusi Eestis, millega saab liituda iga aktiivne vähemalt 16-aastane noor. Ettevõte pakub abi koduta loomadele, organiseerib heategevusüritusi, kogub annetusi, teeb teavitustööd ja palju muud selleks, et loomad leiaksid endale kodu.

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine

ENVTL noorteühing on loodud selleks, et toetada Eesti noorte vaimset tervist. Näiteks korraldatakse üritusi, suheldakse omavahel, jagatakse kogemusi ja palju muud. Liituda võib igas vanuses noor!

ESN

ESN ehk Erasmus Student Network on ühing, mis esindab välismaiseid õpilasi ja aitab neil sisse elada Eesti kultuuri. Organisatsioon teeb tubli tööd rahvusvaheliste õpilastega iga päev!
JA Alumni Estonia

See organisatsioon tegeleb peamiselt ettevõtlusega. Ettevõte arendab noorte ettevõtlikku mõtteviisi, edendab õpilasfirmasid ja palju muud, et noored saaksid endas leida ettevõtliku poole.

Kuidas Eesti noorteorganisatsioone rahastatakse